پس از برگزاری اولین جشنواره ملی کاریکلماتور کتاب، مطالعه و خواندن در دانشگاه سمنان، به همت دبیران علمی و اجرایی این رویداد بزرگ، کتابی حاوی آثار رسیده به جشنواره منتشر شد. کتاب "منتخب آثار جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور، کتاب، مطالعه و خواندن دانشگاه سمنان" نتیجه هم افزایی دانشجویان توانمند علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان است که در سال 1400 به زیور طبع آراسته شد و از طریق انتشارات در دانشگاه سمنان (کلیک کنید لطفا) قابل دسترس است.

 

 

لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی زیر نظر، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سمنان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی، مهارتی تکنیک های برتر کتاب خوانی ویژه دانش آموزان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه

کارگاه آموزشی، مهارتی تکنیک های برتر کتاب خوانی ویژه دانش آموزان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه

هسته پژوهشی امید در طرح شهید احمدی روشن و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه سمنان با همکاری بنیاد ملی نخبگان سمنان و مدیریت کمیته امداد امام (ره) شهرستان سرخه برگزار می‌کند.