تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت

در جلسه ای که در روز شنبه 1401/7/16 به ریاست رئیس محترم دانشگاه سمنان و مسئولین حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تشکیل شد، از دبیران و اساتید مشاور انجمن های علمی برگزیده در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت تقدیر به عمل آمد.

یادآور می شود در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت فعالیت های انجمن های علمی در بازه زمانی خرداد ۱۳۹9 لغایت خرداد 1400 در 12 حوزۀ حوزه های کارآفرینی، کتاب، انجمن برتر، انجمن پویا،بخش ویژه، مسابقه، نشریه، فعالیت خلاقانه، محتوای دیجیتال و اختراع، دانشگاه برتر، اتحادیه برتر، نشریه اتحادیه توسط 386 داور از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت.
همچنین 63 کشور نیز با 307 اثر در این جشنواره حضور داشتند و در مجموع 1794 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
با اعلام نتایج این جشنواره:
در بخش مسابقه علوم انسانی
انجمن علمی#علم_اطلاعات_و_دانش_شناسی #رتبه_شایسته_تقدیر
دربخش ویژه فنی و مهندسی #انجمن_علمی_دانشجویی_مهندسی_مکانیک #رتبه_دوم را کسب نمودند.
امید است همواره شاهد شکوفایی و درخشش خانواده بزرگ انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان باشیم.