لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی زیر نظر، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سمنان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی، مهارتی تکنیک های برتر کتاب خوانی ویژه دانش آموزان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه

کارگاه آموزشی، مهارتی تکنیک های برتر کتاب خوانی ویژه دانش آموزان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه

هسته پژوهشی امید در طرح شهید احمدی روشن و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه سمنان با همکاری بنیاد ملی نخبگان سمنان و مدیریت کمیته امداد امام (ره) شهرستان سرخه برگزار می‌کند.