شرایط ارسال اثر به جشنواره گردون:

  1. ارسال اثر صرفا محدود به دانشجویان و دانش آموزان استان نیست.
  2. هر فرد می تواند حداکثر سه عکس، یک ویدئو کلیپ و یک فیلم کوتاه سه دقیقه ای به هر کدام از بخش های جشنواره به صورت جداگانه ارسال کند.
  3. اندازه تصاویر حداقل4A و حداکثر 3A با رزولوشن یا کیفیت تصویر ۳۰۰ dpi باشد.
  4. اصل آثار ارسال شده نباید در جشنواره دیگری شرکت کرده باشد یا در نشریه ای دیگر انتشار یافته باشد.
  5.  شرکنندگان و ارسال کنندگان آثار با ارسال اثر به جشنواره به کمیته برگزاری جشنواره اجازه می دهند تا از آثار مذکور به فراخور نیاز در کتاب یا نمایشگاه های مختلف استفاده کنند.
  6. همراه با ارسال اثر، خلاصه ای کوتاه درباره طراح و نیز اشاره ای کوتاه به اصل طرح همراه با شماره تلفن و نشانی کامل به دبیرخانه ارسال گردد (حداکثر 300 کلمه).