زمانبندی ارسال مقالات، داوری، اعلام نتایج و برگزاری دومین همایش ملی دانشجویی سواد اطلاعاتی دانشگاه

 

سواد اطلاعاتی: آموزش و پژوهش

 

  • مهلت ارسال متن کامل مقاله                                 1402/06/31
  • مهلت ثبت ‌نام                                                      1402/06/31
  • نتیجه‌داوری                                                          1402/07/30
  • مهلت ثبت‌نام در کارگاه‌ها                                      1402/07/31
  • افتتاحیه همایش                                                  1402/08/17
  • اختتامیه همایش                                                 1402/08/17