انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان با شکل گیری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در این دانشگاه در سال 1387 تشکیل شد. از زمان تشکیل این انجمن در دانشگاه سمنان، برنامه های مختلفی در قالب کارگاه، سخنرانی، جشنواره های ملی و غیره توسط دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان برگزار شده و همچنان در حال برگزاری است. دو کنفرانس ملی در حوزه نشریات و سواد اطلاعاتی توسط این انجمن برگزار شده است و تا کنون سه افتخار در جشنواره بین المللی حرکت توسط دانشجویان این انجمن کسب شده است. پویایی و نشاط از ویژگی های دانشجویان توانمند و زیرک انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان است.

برای مشاهده کلیپ های مرتبط با انجمن می توان از لینک های زیر استفاده کرد

معرفی انجمن علم اطلاعات به عنوان یک انجمن پویا، پرتلاش و پر نشاط