استاد مشاور انجمن در سالهای مختلف در جدول زیر قابل مشاهده است

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع همکاری

تاریخ پایان  همکاری

 

دکتر رحمان معرفت

استاد مشاور انجمن

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1389/7/13

ادامه دارد

دکتر حمید کشاورز

استاد مشاور انجمن

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1398/7/1

 ---

دکتر حمید کشاورز – جدیدترین دروس و آموزش‌ها | فرادرس

دکتر حسین مرادی مقدم

استاد مشاور انجمن

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1395/7/1

--

دکتر مریم صابری

استاد مشاور انجمن

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1389/7/1

---

           
           
           
           
           
           
           
لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی زیر نظر، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سمنان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی، مهارتی تکنیک های برتر کتاب خوانی ویژه دانش آموزان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه

کارگاه آموزشی، مهارتی تکنیک های برتر کتاب خوانی ویژه دانش آموزان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه

هسته پژوهشی امید در طرح شهید احمدی روشن و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه سمنان با همکاری بنیاد ملی نخبگان سمنان و مدیریت کمیته امداد امام (ره) شهرستان سرخه برگزار می‌کند.